RSS

Avatuista ovista

03 Mar

Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitsevuotava. Kol.2:7.

Siinäpä on yhdessä lauseessa kerrottu uskonelämän koko kaari. Terve usko, joka on alkanut parannuksesta ja johtanut uudestisyntymiseen, jatkuu sillä, että ”juurrutaan Kristukseen”. Kun on saatu työnnetyksi juuret syvälle Jumalan sanan ravinteisiin ja opittu ammentamaan Hengen pohjavettä, päästään hengelliseen kasvuun. Uskossa vahvistuminen etenee, kun eletään ”niin kuin meille on opetettu”. Koska sanat ovat Paavalin, opetuksella tarkoitetaan apostolista opetusta. Terveen uskon, joka on jo päässyt hyvään alkuun, tunnistaa siitä, että se tuottaa esiin kiitollisuutta.

Kun teen kävelylenkkejä kotikaupungissani, kiittelen usein Herraa siitä, että meillä on niin korkea elintaso. Uudet hienot kerrostalot ovat nousseet muutamassa vuodessa. Uusi koulu ja päiväkoti on rakennettu myös. Monet asuvat omakotitaloissa täällä luonnonrauhan keskellä ja kuitenkin palvelujen lähellä. Meitä ympäröi puhdas luonto ja enimmäkseen nautimme hyvästä säästäkin.

Kun katselen näillä kunnailla olevia sisällissodan aikaisia juoksuhautoja, voin kiittää siitäkin, että meillä on rauhan aika. Voimme olla kiitollisia, että elämme itsenäisessä Suomessa eikä meitä uhkaa sota. Tosin Euroopan rauha on järkkynyt ja siksi voimme olla myös huolissamme ja rukoilla, että saamme pitää tämän rauhan. Ymmärrämme, että on tärkeää elää jumalisesti ja hurskaasti, jotta Jumalan siunaus voisi pysyä kansamme yllä. Voimme tunnustaa kansamme syntejä Herralle ja pyytää anteeksi kaikkea jumalattomuutta. Herra on hyvä, laupias ja uskollinen – siksi voimme luottavaisesti hänelle puhua.

Ja nyt, Israel, mitä muuta Herra*, sinun Jumalasi, sinulta pyytää kuin että pelkäät Herraa*, Jumalaasi, vaellat kaikessa hänen teitään ja rakastat häntä ja palvelet Herraa*, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi. Noudata Herran* käskyjä ja säädöksiä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että menestyisit. 5.Moos.10:12-13.

Uudessa liitossa meitä ei enää sidota lain kirjaimeen, ei käskyihin eikä sääntöihin, mutta uskonelämän yleisperiaate on sama. Kun olemme antaneet elämämme Jeesukselle, meidän tulee elää kuuliaisesti Herraa sydämestämme palvellen. Pietari sanoi tämän saman asian näin:

Pyrkikää sen tähden, veljet, yhä innokkaammin tekemään kutsumisenne ja valintanne lujaksi. Jos näin teette, ette koskaan lankea, ja niin teille runsaskätisesti tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. 2.Piet.1:10-11.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Avatuista ovista

Kirjoittanut : 03.11.2018 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Kommentointi on suljettu.