RSS

Päivittäiset arkistot: 09.03.2020

Uskon flow-tila

Työelämässä sain burnoutin ja seurakunnassa minua vaivasi bore out (pitkästyminen). Luin juuri flow-tilaa käsitteleviä artikkeleita ja niissä törmäsin moniin uusiin näkökulmiin, mm. tähän bore-out -ilmiöön. Uskonelämässä on valitettavasti tavallista, että ihmiset kypsyvät seurakuntiinsa, koska niissä on niin tylsää. Tylsyys johtuu pääasiassa siitä, että samoja asioita toistetaan jatkuvasti. Uskosta tulee eräänlainen elämänkatsomushokema. Seurakunnissa valitettavasti ihmiset jaetaan aktiivisiin ja passiivisiin jäseniin. Ihmiset jäävät istumaan, kun jokin ohjelma pyörii lavalla. Tämä tylsistyttää kuulijat ja samalla hukataan paljon lahjakkuutta, joka olisi tarjolla, jos vain haluttaisiin ja ymmärrettäisiin ottaa se käyttöön.

Ihmiset kaipaavat haasteita, myös uskovat. Heidän tulisi saada kehittyä ja kasvaa uskossaan. Tarvittaisiin valmentajia, joita Raamattu nimittää paimeniksi. Opettaminen rehottaa niin että koulumaisuus tappaa muun kasvun. Uskoon tulleet kaipaavat sitä, että heidän persoonallisuutensa kehittyy ja he onnistuvat löytämään oman kutsumuksensa Jumalan valtakunnassa. Pelkkä tiedon lisääminen ei auta. Opin pänttääminen on turhaa, jos sitä ei voi soveltaa omakohtaisesti.

Flow-tila on siunattu asia myös uskoon tulleelle. Siinä olemme täysin keskittyneitä jonkin tavoitteen saavuttamiseen ja koemme, että haaste on oikein mitoitettu ja kykyjemme mukainen. Kun tällä tavalla pääsemme tuntemaan omat lahjamme, löydämme elämällemme tarkoitusta ja päämäärän. Uskossa olevalle tämä kaikki on tietenkin harmoniassa Jumalan suunnitelmien kanssa. Hänen Pyhän Henkensä läsnäolo ja johdatus, Jumalan voiman ammentaminen uskon lähteistä, on olennaista tällaisen hengellisen flow-tilan saavuttamiseksi. Hengellä täyttyminen tuo peliin sitä sisäistä harmoniaa, jossa minun ja Jumalan tavoitteet yhdistyvät ja jossa usko on toimivaa ja eteenpäin suuntautuvaa.

Haluan rohkaista sinua tähän tavoitteellisuuteen uskossa. Sinä voit päästä eteenpäin, sinä voit kokea, kuinka usko antaa voimaa ja rohkeutta, hengellinen flow-tila kantaa sinua ja sinun itseluottamuksesi kasvaa, sinun itsetuntemuksesi laajenee, oma persoonallisuus saa uusia ulottuvuuksia. Jesaja kirjoitti lukua 54 jonkinlaisessa flow-tilassa ja lainaan tähän vain yhtä jaetta: Sinä leviät oikealle ja vasemmalle (Jes.54:3). Jesaja kuvasi flow-tilaa myös kuulussa jakeessa: mutta ne, jotka Herraa* odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Jes.40:31.

Ole siunattu, ole uskossa vahva, mene eteenpäin, levitä siipesi ja nouse lentoon, luota Herraan!

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Uskon flow-tila

Kirjoittanut : 09.03.2020 Kategoria/t: Rohkaisu