RSS

Aihearkisto: Siunaus

©Copyright

Copyright © 2022 Simo Papunen, katso tarkemmin: Tekijänoikeudet | onkirjoitettu

 
Kommentit pois päältä artikkelissa ©Copyright

Kirjoittanut : 27.06.2022 Kategoria/t: Siunaus

 

Herra siunaa kansaansa

Te, jotka Herraa* pelkäätte, luottakaa Herraan*! Hän on teidän apunne ja kilpenne. Herra* muistaa meitä ja siunaa, hän siunaa Israelin sukua, hän siunaa Aaronin sukua. Herra* siunaa niitä, jotka häntä pelkäävät, niin pieniä kuin suuriakin. Ps.115:11-13.

Herra siunaa omaa kansaansa, Kristuksen ruumista ja seurakuntaa. Hän siunaa heikkoja ja vahvistaa heitä. Hän siunaa alas painettuja ja nostaa heidät pystyyn. Hän siunaa kaikkia sorrettuja ja rohkaisee heitä. Siunatkoon Herra sinuakin!

Herra* lisätköön teitä, teitä ja teidän lapsianne. Te olette Herran* siunaamia, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan. Ps.115:14-15.

Tehköön hän suvut suuriksi, antakoon Herra siunauksensa vanhurskaiden jälkeläisille. Hän johdattakoon ja neuvokoon lapsia ja nuoria oikealle tielle. Hän lähettäköön enkelinsä varjelemaan. Hänen palvelijansa neuvokoon lapsia elävään uskoon, ohjatkoon nuorisoa Jumalan tuntemiseen.

Herran* oikea käsi on kohotettu, Herran* oikea käsi tekee väkeviä tekoja! Ps.118:16.

Hänen kätensä teitä siunatkoon, hänen voimallinen kätensä olkoon aina teidän turvananne. Hänen väkevät enkelinsä kulkekoon teidän kanssanne ja vartioikoon teidän askelianne. Hänen Pyhä Henkensä viipyköön teidän luonanne ja ohjatkoon teitä aina oikeaan. Hän antakoon teille voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin.

Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran* nimessä. Me siunaamme teitä Herran* huoneesta. Ps.118:26.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Herra siunaa kansaansa

Kirjoittanut : 23.08.2020 Kategoria/t: Siunaus

 

Kuuliaisuuden siunaus

Herra* siunatkoon sinua Siionista, hän, joka on tehnyt taivaan ja maan. Ps.134:3.

Herra olkoon sinulle suosiollinen ja siunatkoon sinun työsi ja vaivannäkösi. Herra antakoon tulla paljon hedelmää sinun työstäsi, olethan kylvänyt Jumalan sanan siementä, innostanut ihmisiä seuraamaan Herraa, rukoillut paljon uskon ystävien puolesta. Sinä olet ollut antelias ja jakanut omastasi, sinä et ole suostunut vääryyden töihin etkä kannattamaan ihmisviisauden oppeja, vaan sinä olet ollut kuuliainen ja uskollinen Herran äänelle – sinä saat kaikesta suuren palkan.

Herra antakoon siunauksen myös sinun vesoillesi, sinun lapsillesi ja lapsenlapsillesi, että hekin voivat menestyä elämässä ja saada kutsun palvella Jumalan valtakuntaa. Herra katsokoon sinun sukusi puoleen ja nostakoon sieltä esiin pappeja, evankelistoja ja diakoneita. Herra tuokoon sinun lähipiiriisi uskovia miniöitä ja vävyjä. Herra kasvattakoon sinun jälkeläisiäsi, että he voivat olla vanhimpina seurakunnassa, pyhäkoulun opettajina, lasten ja nuorten ohjaajina. Vaikuttakoon Jumalan armo sinun sukusi keskellä, ettei jumalattomuus valtaa alaa, vaan sinun jälkeläistesi keskellä aina kunnioitetaan Jumalaa ja palvellaan Herraa.

Herra sanoo tänä päivänä sinulle: Minä en unohda yhtäkään sinun hyvää tekoasi, vaan siunaan sinua ja läheisiäsi. Minä autan koetuksissa, minä lähetän enkelini varjelemaan ja Pyhän Henkeni ohjaamaan sinua. Minä en ota paimenen kättäni pois sinun elämästäsi. Minä jaan sinun kauttasi hyviä lahjojani myös sille seurakunnalle, jota sinä palvelet. Näin minä teen, tämä on minun liittoni heidän kanssaan, sanoo Herra*: minun Henkeni, joka on sinun ylläsi, ja minun sanani, jotka minä olen pannut suuhusi, eivät väisty suustasi, eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra*, eivät nyt eivätkä milloinkaan. Jes.59:21.

Minä osoitan pyhyyteni niissä, jotka ovat minua lähellä, ja näytän kunniani koko kansan edessä. 3.Moos.10:3.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Kuuliaisuuden siunaus

Kirjoittanut : 16.01.2020 Kategoria/t: Siunaus

 

Hetki Herran sylissä

Herra siunatkoon sinua ja vahvistakoon sinua kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Herra vuodattakoon armon ja rukouksen hengen sinun sisimpääsi, että voit rukoilla kestävästi ja uskon hengessä Herran tahdon mukaan. Hän antakoon sinulle rakkautta ja myötätuntoa kärsiviä kohtaan.

Herra antakoon sinulle viisauden ja ilmestyksen hengen ja johdattakoon sinua joka hetki. Hän avatkoon silmäsi näkemään, korvasi kuulemaan ja sydämesi ymmärtämään. Hänen Pyhän Henkensä voitelu olkoon sinun ylläsi. Hän antakoon sinulle eläviä sanoja puhuttavaksi ja kastelkoon hengen sateilla sen siemenen, jonka olet kylvänyt. Säilyköön persoonallinen ote ja ehtymätön luovuus.

Herran käsi olkoon kanssasi ja hän tuokoon sinun kauttasi esiin elämän sanat kaikessa rikkaudessaan, kirkkaina ja syvinä, ravitsevina ja viisaina. Antakoon hän sinulle voiman ja rohkeuden, ilon ja rakkauden toimia Kristuksen lähettiläänä kaikkialla, missä sinä kuljet. Vahvistakoon hän puhumasi sanan sitä seuraavien merkkien ja tunnustekojen kautta, antakoon kasvojesi säteilyn todistaa puolestasi, Kristuksen tuntemisen tuoksun levitä ympärillesi.

Herra avatkoon sinulle ovia ja tasoittakoon sinun tiesi. Hän valmistakoon sinulle hyviä tekoja ja auttakoon taisteluissa voittoon niin että vastustajat perääntyvät ja pilkkaajat vaiennetaan. Herran käsi olkoon tukenasi ja siirtäköön esteitä sivuun.

Vieköön Herra sinua elävien vetten lähteille juomaan ja virvoittumaan. Antakoon Herra sinulle lepohetkiä hiljaa virtaavien Siloan vesien äärellä. Vastatkoon hän rukouksiisi ja suokoon sinulle ilon ja rauhan, tyytyväisen mielen. Herra vahvistakoon sinua uskossa ja antakoon näkyä suuremmasta voitelusta tulevia päiviä varten.

Olkoon Herran siunaus elämäsi yllä nyt ja aina – Jeesuksen nimessä!

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Hetki Herran sylissä

Kirjoittanut : 15.12.2019 Kategoria/t: Siunaus

 

Herra vahvistakoon sinun itsetuntosi

Herran siunaus on Isämeidän-rukouksen ohella kristinuskon tärkeimpiä rukouksia. Vaikka Herran siunauksella on tärkeä asemansa, koska se on tavallaan Jumalan itsensä muotoilema siunaus, voidaan saman mallin pohjalta siunata toisia myös omin sanoin:

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,
Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen,
Herra vahvistakoon sinun itsetuntosi ja antakoon sinulle elämisen rohkeutta,
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja ympäröiköön sinua lämmöllään,
Herra siunatkoon sinua, että tiedostat oman ainutlaatuisuutesi,
Herra pitäköön sinua sylihoidossaan ja antakoon sinulle aivan uuden arvon,
Herra parantakoon sinua sisäisesti ja tehköön sinusta eheän jälleen,
Herra pukekoon sinut uuteen voimaan ja tehköön sinusta onnea säteilevän,
Herra kaunistakoon sinua hyvyydellään ja esitelköön sinut morsiamenaan,
Herra antakoon sinulle iloa, elämänhalua ja rohkeutta, ja kantakoon sinua käsillään,
Herra antakoon sinulle rakastavia läheisiä ja uskollisia ystäviä,
Herra siunatkoon sinua ja tehköön sinut onnelliseksi,
Herra kohdistakoon rakkauttaan sinuun ja antakoon sinulle rauhan.

Jeesuksen nimessä, aamen.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Herra vahvistakoon sinun itsetuntosi

Kirjoittanut : 30.05.2019 Kategoria/t: Siunaus