RSS

Sinun siipiesi kirkkaat värit

Jeesuksen seuraamisessa ei ole kysymys jonkin oppimäärän suorittamisesta. Ei ainakaan siinä tiedollisessa mielessä kuin nykyajan ihmiset sen ymmärtävät. Emme varsinaisesti opi Jeesuksen seuraamista rippikoulussa tai missään raamattukoulussa. Tiedon ylikorostaminen vie harhaan ja alfa-kurssienkin anti jää laihaksi.

Uskossa on kysymys ihmeestä, jonka Jeesus saa aikaan. Hengellinen elämä on samanlainen ihme kuin perhosen toukan koteloituminen ja se metamorfoosi, joka sille tapahtuu kotelossaan, että se voi eräänä päivänä syntyä perhoseksi. On selvää, että mikään ihmisten järjestämä koulutus ei voi tällaista saada aikaan.

Näemme tässä vertauksessa selvän yhteyden siihen, miten Jumalan meihin istuttama uuden elämän siemen alkaa kasvaessaan työntää meistä pois vanhaa ihmistä. Sydämen ympärileikkauksessa vanhan luonnon kuolema alkoi, kasteessa se haudattiin ja ristin todellisuus vie sitä päivittäin kuolemaan. Näin syntyy tilaa uudelle, hengen luomalle elämälle. Jonain päivänä se uusi elämä ilmestyy ja saamme levittää siipemme, nousta yläilmoihin, päästä taivaaseen, lentää kuin perhonen ylösnousemuselämän kantamana hengen tuulissa taivaallisiin maisemiin.

Rohkaisen siis sinua, että et anna ihmisten hämätä ihmisviisauden opeilla. Ihmiset edustavat erilaisia suorituksia, he tekevät uskoon tulosta ja kasteestakin suorituksen. Heille Pyhän Hengen kaste ja kielillä puhuminen on suoritus, joka mittaa uskovan hengellistä tasoa. Vielä tärkeämpiä suorituksia heidän mielestään ovat istuminen kokouksissa ja rahan antaminen kolehtiin. Uskollisuus omalle kirkkokunnalle – siinä on kaiken suorittamisen kruunu ja ”korkein taso”.

Paavali sanoi: Mutta pois se minusta, että kerskaisin muusta kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Gal.6:14. Siinä puhuu mies, joka tuntee oman heikkoutensa ja tietää olevansa keskellä muodonmuutostaan. Hän tietää, että ristin todellisuus on se tekijä, joka nyt vie kehitystä eteenpäin. Hän tarttuu uskon avulla kiinni uuteen elämään, joka hänen sisimmässään kasvaa – tässä ihmisruumiin kotelossa. Hän näkee jo tulevaan, näkee uskon silmin sen, mikä ei vielä näy: ylösnousemuselämän ja sen elämän kruunun, joka odottaa.

Näetkö sinä jo siipesi kuviot ja kirkkaat värit? Näetkö sisäisin silmin taivaallisia asioita?

Jos siis teidät on herätetty Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Kun Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Kol.3:1-4.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Sinun siipiesi kirkkaat värit

Kirjoittanut : 15.07.2019 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Kuuletko hänen äänensä?

Jeesuksesta sanotaan Raamatussa: Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava, että Jeesus Kristus on Herra – Isän Jumalan kunniaksi. Fil.2:9-11.

Tämän jakeen valossa on järjetöntä elää jumalattomasti ja olla kielteinen uskonasioita kohtaan. Ihminen ei koskaan auta itseään elämällä epäuskossa. Hänen ylpeytensä, joka sanoo ”minä tiedän paremmin, ei Jumalaa edes ole” on typeryyttä. Kerran on kaikkien epäuskoisten ihmisten ja ateistienkin pakko tunnustaa, että uskovat olivat oikeassa, heidän on pakko myöntää, että Jeesus on Herra eikä riitä edes huulilla annettu tunnustus – on pakko polvistua.

Miksi emme siis tekisi sitä jo nyt – vaikka heti? Sinäkin voit siellä netin ääressä hiljaa sanoa ”Totisesti, Jeesus on Herra”. Sinäkin voit siellä vaikka varmimmaksi vakuudeksi polvistuakin ja sanoa: ”Jeesus Kristus, sinun nimesi on korkein. Haluan kaikesta sydämestäni palvella sinua, ota minut omaksesi ja opeta minulle polkusi jo nyt, tänä päivänä. Anna syntini anteeksi. Auta minua, että osaan koko elämäni tästä päivästä eteenpäin palvella Jumalaa elävässä uskossa ja anna minulle myös rohkeutta tunnustaa uskoani ihmisten edessä. Kiitos, että sinä olet armollinen ja laupias ja rakastat minuakin, viet minutkin pelastuksen tuntemiseen Jeesuksen Kristuksen rakkauden tähden. Aamen.”

Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa Herran* luo. Sanokaa hänelle: Anna anteeksi kaikki rikokset, ota meidät armoihisi, niin me uhraamme sinulle huultemme hedelmän. Hoos.14:3.

Herran* luona on armo, hänen luonaan on täysi lunastus. Ps.130:7.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Kuuletko hänen äänensä?

Kirjoittanut : 14.07.2019 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Hengen siivelle

Eihän yksikään ihminen tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnintunto. Room.3:20.

Tuntuu olevan vaikeata tämä lain ja armon erottelu, kirjaimen kuuliaisuus tai hengessä eläminen. Vielä vanhana uskovana pitää pohtia näitä. On selvää, että on kysymys terveestä uskosta ja siinä kasvamisesta. Meidän tavoitteemme on oppia vaeltamaan hengen mukaan eikä lain alla ulkonaisia käskyjä noudattaen. Oikeastaan tässä on myös kasvun mittari. Samalla kun meidän tulee noudattaa Jumalan sanaa ja kymmentä käskyäkin, meidän tulisi noudattaa sitä siksi, että se on kirjoitettu meidän sydämeemme eikä vain jonnekin Raamattuun tai huoneentauluun. Emme voi sosiaalisesta paineesta tai ihmispelostakaan kestävästi toteuttaa Jumalan tahtoa.

Olen nähnyt aivan liikaa sellaista opetusta seurakunnassa, joka korostaa käskyä käskynä ja ulkoläksynä. Tarvitaan ennen kaikkea sisäinen kuuliaisuus: minä panen lakini heidän sydämeensä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Hepr.10:16.

Kun sana uskossa sulautuu meihin, meistä tulee sanan tekijöitä. Kun Pyhä Henki asuu meissä, hän innoittaa meitä vaeltamaan Kristuksen jalanjäljissä, sanalle kuuliaisina. Näin kaikki meidän ”pyhyytemme” on Jumalan työtä, hengen läsnäoloa meissä.

Niinpä haluan rohkaista sinua noudattamaan Jumalan sanaa – kyllä – mutta et pysty siihen omin voimin, tarvitset Jumalan Hengen apua. Rohkaisen sinua siis pyrkimään pois lain alta, kirjaimen orjuudesta, ulkonaisesta hurskaudesta, ja pyrkimään sellaiseen aitoon pyhitykseen, jossa Henki luo elämää: Jos taas Kristus on teissä, ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta Henki on elämä vanhurskauden tähden. Room.8:10. Tähän haluan itsekin pyrkiä. En kuvittele, että olisin kykenevä palvelemaan elävää Jumalaa omassa voimassa.

…sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava, mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Kaikki, joita Jumalan Henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Room.8:13-14.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Hengen siivelle

Kirjoittanut : 13.07.2019 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Siunauksena paikkakuntasi keskellä

Ennen kuin Sodoma ja Gomorra hävitettiin, Jumala lupasi Aabrahamille, että jos kaupungista löytyy kymmenen vanhurskasta, hän ei hävitä kaupunkia niiden vanhurskaiden tähden (1.Moos.18:32). Tästä voimme päätellä, että jokainen uskova on tärkeä oman kaupunkinsa ja paikkakuntansa hyvinvoinnille.

Olemme Jumalan siunauksena keskellä omaa aluettamme, jos kerran olemme uskossa. Mutta voimme toki myös rukoilla oman paikkakuntamme parasta. Tavoitelkaa sen kaupungin parasta, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa*, sillä sen hyvinvointi koituu teidänkin parhaaksenne. Jer.29:7.

Oletko huomannut, että esimerkiksi henkirikoksia tapahtuu tietyissä kaupungeissa enemmän kuin toisissa? Oletko huomannut, että jotkin paikkakunnat saavat siunauksia, jotkin kaupungit rangaistuksia. Esimerkiksi Nokian vesikriisi oli mielestäni Jumalan vakava kehotus nokialaisille – kehotus parannukseen. Jos meitä uskovia ei liikuta mikään, mikä tapahtuu omalla paikkakunnallamme, olemme unessa – luvattoman sikeässä unessa.

Rohkaisen siis sinua näkemään oman roolisi paikkakuntasi hyvinvoinnin takaajana. Jo sinun olemassaolosi, saati hurskas vaelluksesi, on merkityksellinen etu kaikille paikkakuntasi asukkaille. Jos vielä jaksat rukoilla paikkakuntasi puolesta, tunnustaa ihmisten syntejä ja pyytää niitä anteeksi Jumalan edessä, vedota Jumalaan, jotta hän olisi armollinen, anoa, että rikollisuus vähenee ja Jumala suojelee sinun asuinaluettasi kaikelta pahalta, silloin olet verrattomana apuna ja siunauksena asuinympäristösi keskellä. Jumala antakoon sinulle armoaan, että kannat tätäkin vastuuta Jumalan edessä niin kuin Jumalan miehen tai naisen kuuluu. Jos voit tehdä evankeliumin työtä oman asuinalueesi keskellä, olet erityisen siunattu henkilö, jonka kautta Jumalan armo koituu monien hyväksi. Eräänä päivänä sinun roolisi tulee kaikkien tietoon ja sinä saat tästäkin syystä loistaa ilosta.

Herra* siunaa niitä, jotka häntä pelkäävät, niin pieniä kuin suuriakin. Ps.115:13.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Siunauksena paikkakuntasi keskellä

Kirjoittanut : 12.07.2019 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Jumalan armo ja hyvyys

Kerroin heille myös, kuinka Jumalani hyvä käsi oli ollut minun päälläni… Neh.2:18.

Muistamme, kuinka Jumala oli antanut Nehemialle näyn Jerusalemin muurien rakentamisesta kuntoon. Hänellä ei ollut siihen varoja, ei tarvikkeita eikä työvoimaa. Näytti siltä, että hänellä oli runsaasti vain vastustajia. Kaupungin johtomiehet eivät tukeneet häntä ja arvostelijat yrittivät saada häntä luopumaan koko hankkeesta. Mutta kaiken vastustuksen keskellä Nehemia rohkaisi mielensä ja sanoi: ”Jumalan hyvä käsi on ollut minun päälläni. Meidän täytyy ryhtyä korjaamaan muureja.” Hän sai asukkaat innostumaan tästä ja Raamattu kertoo: Ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. Neh.2:18.

Nehemian hanke edistyi hyvin, vaikka erilaisia hidasteita ilmaantui aina uusia. Viimein hänen vihamiehensä turhautuivat ja keksivät syyttää häntä kapinan lietsonnasta. He halusivat kerta kaikkiaan mustamaalata Nehemian maineen ja ympäröidä hänet pahoilla puheilla, juoruilla ja panetteluilla, ja tehdä tyhjäksi hänen hankkeensa valheen voimalla. Mutta Nehemia oli luja ja vastasi Sanballatille, joka johti tätä parjauskampanjaa: ”Mitään tuollaista, mistä puhut, ei ole tapahtunut, vaan olet keksinyt sen omasta päästäsi”. Neh.6:8.

Puhutaanko sinusta joskus perättömiä?

Nehemialle oli tyypillistä toimia uskon hengessä. Hän kehui aina Jumalaa, kuinka hyvä hän oli ollut, kuinka hän aina suojeli ja auttoi. Ylivoimaisen vastustuksen edessäkin hän jaksoi luottaa Jumalan apuun. Valheiden edessä hän turvautui totuuteen. Hän ei provosoitunut, vaikka häntä provosoitiin olan takaa. Lopulta hänen uskonsa palkittiin ja muuri valmistui.

Sinäkin voit elää keskellä ylivoimaisia vaikeuksia, mutta sinun ei kannata suurennella ongelmiasi, vaan puhua Jumalan suuruudesta, hänen voimastaan, hänen avustaan. Hän on aina suurempi kuin sinun ongelmasi. Ehkä sinuakin provosoidaan? Uskon avulla ja hengen voimalla voit säilyttää malttisi ja olla provosoitumatta. Sinä voit kaikissa tilanteissa panna uskosi Jumalaan, tarttua sanan lupauksiin, pitää kiinni unelmistasi, mennä eteenpäin näkysi toteuttamisessa. Jumala palkitsee uskon. Hän on mielissään, kun sinä kiität Jumalaa saamastasi avusta ja odotat saavasi aina lisää hänen hyvyyttään. Hän on hyvillään, kun sinä käännät valituksen kiitokseksi ”Jumalan sulasta hyvyydestä ja armosta, joka seuraa sinua kaikkina elämäsi päivinä” (Vrt.Ps.23:6).

Armahtava ja laupias on Herra*, pitkämielinen ja suuri armossaan. Ps.145:8. Hyvä on Herra*, turvapaikka ahdistuksen päivänä. Hän tuntee ne, jotka häneen luottavat. Nah.1:7.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Jumalan armo ja hyvyys

Kirjoittanut : 11.07.2019 Kategoria/t: Rohkaisu