RSS

Oletko kehatilainen?

Kun Aaron ja hänen poikansa ovat leirin liikkeelle lähtiessä saaneet päätökseen pyhäkön ja kaikkien pyhäkön esineiden peittämisen, Kehatin pojat tulkoot kantamaan niitä. He eivät kuitenkaan saa koskea mihinkään, mikä on pyhää, etteivät kuolisi. Kehatin poikien tulee kantaa nämä ilmestysmajaan kuuluvat esineet. 4.Moos.4:15.

Jumala on monessa suhteessa salattu Jumala. Hengelliset asiat ovat salaisuuksia. Kehatilaiset olivat saaneet palvelutehtävän, jossa he saivat kantaa pyhiä esineitä, mutta eivät nähdä niitä. Mekin uskossa kurotamme katseemme näkymättömiä kohti: Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Hepr.11:1. Monta kertaa olemme tekemisissä asioiden ja tilanteiden kanssa, joita emme ymmärrä. Emme ymmärrä, miksi Jumala sallii tapahtua ikäviä asioita. Selitykset jäävät salaan.

Sinäkin olet hengellisen elämäsi aikana kohdannut monta ”en-ymmärrä”-asiaa. Sinun palvelutyösikin voi olla sellainen ”kehatilainen” missio, että kannat sydämelläsi kuormaa, mutta et aina tiedä, mitä kaikkea sinun kuormasi hyödyttää. Käytät aikaasi rukouksessa ihmisten puolesta, joita et tunne. Rukoilet kielillä etkä itsekään tiedä, mitä rukoilet. Mutta oliko kehatilaisten palvelutyö jotenkin halpaa, hyödytöntä, turhaa?

Ei tietenkään! Kaukana siitä. Se oli elintärkeätä. Se oli huippuarvokasta. Saat uskoa, että sinunkin työsi on arvokasta, elintärkeää. Sinä kannat Jumalan pyhiä asioita sydämelläsi ja sillä tavalla Jumalan valtakunta menee eteenpäin, Jumalan pyhäkkö ihmisten keskellä toimii. Eläköön kehatilaisuus!

Mutta, niin kuin on kirjoitettu: ”Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.” 1.Kor.2:9.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Oletko kehatilainen?

Kirjoittanut : 10.04.2019 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Uskoa opetellen

Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa… Hepr.11:6.

Joudun tunnustamaan, että olen ollut uskovainen vuosikymmeniä, mutta uskoni on silti jäänyt heikoksi. Koen uskon todellisuudessa elämisen vaikeaksi. Olisi paljon helpompaa järkeillä kaikkea ja tehdä omia ratkaisuja kuin odottaa aina Herraa ja etsiä hänen tahtoaan. Kun tiedän oman tahtoni, ei aikaa mene Jumalan tahdon selvittämiseen. Olen kärsimätön ja haluan asioiden sujuvan ja päätöksien syntyvän nopeasti. Kaipaan elämääni ihmeitä, mutta en oikeastaan millään yllä uskomaan niihin.

Usko on minulle vaikea asia. Tarvitsen uskossa kasvamista. Kaipaan oppia uskomaan. Tarvitsen uskoa sellaisena Jumalan lahjana, joka toimii ja on elävää – voimallistakin. En halua jäädä johonkin luovuttamisen tilaan, ”tämä nyt on tätä”- asentoon. Haluan mennä eteenpäin, haluan kasvaa, haluan tulla Jumalan ihmiseksi. Olen jo eläkeläinen, mutta koen, että jokainen elämäni päivä on uusi mahdollisuus päästä lähemmäksi tavoitetta. En halua asettua paikalleni ja ajatella ”ei tämä tästä enää muuksi muutu”. En halua tulla ihmiseksi, joka on ulkonaisesti jumalinen, mutta kieltää uskon voiman (2.Tim.3:5).

Olen havainnut, että on uskon ihmisiä ja epäuskon ihmisiä. On uskon ajatuksia ja epäuskon ajatuksia. Teen siis valintoja ja kuuntelen niitä julistajia, jotka puhuvat uskosta ja uskon pohjalta. Kun voin valita, minkälaista ajatusvirtaa suosin, valitsen uskon ajatukset. On suljettava pois epäuskon ajatukset, joita tulvii vastaan. On otettava joka päivä annos vastalääkettä epäuskon virusten torjumiseksi, toisin sanoen luettava Raamattua:

Kuulkaa minua, te jotka pyritte vanhurskauteen, te, jotka etsitte Herraa*. Katsokaa kalliota, josta teidät on lohkaistu, ja kaivosaukkoa, josta teidät on louhittu. Jes.51:1.

Raamatusta löytyy niin paljon kuvausta uskon todellisuudesta. Siellä kerrotaan, miten menneet sukupolvet ovat eläneet uskoaan todeksi. Samalla voi muistella omia kokemuksiaan ja käsittää, mitä ihmeitä Jumala onkaan tehnyt hyväkseni elämäni aikana. Kun katson näitä Jumalan ihmeitä, voin uskoa hänen tekevän uusiakin ihmeitä, kun tilanne niin vaatii. Paavali kehotti Timoteusta: Harjoita itseäsi jumalanpelkoon. 1.Tim.4:7.

Voin siis sanoa itselleni ja rohkaista sinuakin: Älä luovuta. Älä anna periksi uneliaisuuden hengelle. Torju maailman henki, sulje korvasi paholaiselta, joka aina kuiskii ”onko Jumala todella sanonut?” (1.Moos.3:1) Epäusko tulee vastaan kaikkialla, älä mukaudu siihen, vaan taistele vastaan. Tämä päivä on mahdollista elää uskossa, uskon mukaan, uskon ihmisten kanssa, uskon alkajaa ja täydelliseksi tekijää seuraten (Hepr.12:2).

Ja kaikki kansa sanoi: ”Aamen!”, ja ylisti Herraa*. 1.Aik.16:36.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Uskoa opetellen

Kirjoittanut : 09.04.2019 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Tunne kutsumuksesi

Katso, lapseni, sinä olet lahjakas ja sinun tulee käyttää lahjojasi Jumalan kunniaksi. Sinun tulee käyttää kielellistä lahjakkuuttasi puhumaan eläviä sanoja Jumalan sydämeltä. Sinun tulee harjaannuttaa kielesi toimimaan Kristuksen sanansaattajan työvälineenä.

Sinun tulee pitää kielesi kurissa. Sinun tulee lukea Jumalan sanaa ja opetella puhumaan Raamatun kanssa yhtäpitävästi, jakamaan eläviä sanoja. Sinulla on kiusaus käyttää lahjaasi turhuuteen ja oman kunniasi kirkastamiseen. Sinulla on kiusaus huvitella ja elää kevytmielisesti. Mutta sinun tulee pysyä nöyränä ja olla minun äänelleni kuuliainen. Sinulle on paljon annettu ja sinulta myös paljon vaaditaan.

Sinä et voi elää kuin keskivertoihmiset. Sinun pitää pyrkiä parempaan ja nostaa rima ylemmäksi. Sinä et saa ottaa mallia ympärillä olevista ihmisistä, vaan sinun tulee etsiä roolimallisi Raamatusta. Sinun pitää tuntea kutsumuksesi arvo. Vain sillä tavalla voit todella omistaa sen voitelun ja voiman, jonka olen sinulle varannut. Katso, minä en voi lähettää sinua liikkeelle vielä, sinun pitää kasvaa ensin. Sinun pitää tulla täysin valmiiksi palveluksen työhön, minun ruumiini rakentamiseen – sinä olet vielä keskenkasvuinen. Mutta minä pidän sinua koulussani ja sinä saat mennä eteenpäin.

Katso, minä avaan sinulle ovia, minä lähetän sinun yhteyteesi ihmisiä, jotka tukevat sinua, minä annan sinulle esirukoilijoita ja vahvistan sinua. Ole rohkealla mielellä, minä en sinua hylkää, vaan tuen sinua oikealla kädelläni. Mene, lapseni, eteenpäin kutsumuksesi tiellä.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Tunne kutsumuksesi

Kirjoittanut : 08.04.2019 Kategoria/t: Profetia, Rohkaisu

 

Se on mahdollista

Jokainen joutuu elämässä kamppailemaan joidenkin ongelmien kanssa. Ne vaikeudet, jotka sinulla on tänä päivänä, odottavat ratkaisuaan. Sinun tulee ymmärtää, että vaikeuksia ei ole annettu sinulle, että kokisit joutuneesi kiusatuksi. Älköön kukaan kiusattuna ollessaan sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. Jaak.1:13. Jumala kutsuu sinua niiden kautta siihen kasvuun, jota tarvitset tullaksesi joka suhteessa Jumalan ihmiseksi, sydämen kristityksi. Niinpä voin rohkaista sinua niiden kokemusten kautta, joita olen itse kokenut:

Olen ollut masentunut, mutta Jumala auttoi minut jaloilleni. Olen kokenut sen.

Olen ollut syrjäytynyt, mutta selvisin siitä ja pääsin Jumalan avulla mukaan yhteiskunnan elämään ja työelämään. Olen kokenut sen.

Olen sairastanut kroonista tautia, josta lääkärit sanoivat, että se on parantumaton. Olen kuitenkin Jumalan armosta saanut parantua siitä. Olen kokenut sen.

Vaikka tulin lapsena kirkkaasti uskoon, jouduin luopion tielle. Olen saanut armon uudistua uskossani ja palata uskon tielle – olen kokenut sen.

Olen saanut Pyhän Hengen kasteen, kun pyysin sitä. Olen kokenut sen.

Olen saanut kokea Hengellä täyttymistä useita kertoja elämässäni. Olen kokenut sen.

Olen ollut ilman puolisoa ja kokenut suurta toivottomuutta yksinäisyyteni vuoksi. Olen vienyt asiani Herralle ja hän vastasi minulle ja antoi minulle puolison. Olen kokenut sen.

Mikä tahansa sinun tarpeesi on tänä päivänä, Herra on voimallinen. En kertonut vielä puoliakaan Herran hyvyydestä. Vie siis asiasi Herralle, vuodata sydämesi Herran kasvojen eteen ja hän vastaa sinulle. Jaakob neuvoo:

Mutta anokoon uskossa, lainkaan epäilemättä. Jaak.1:6.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Se on mahdollista

Kirjoittanut : 07.04.2019 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Perusasiat kuntoon

Tämän Hengen hän vuodatti runsaasti päällemme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me, vanhurskautettuina hänen armostaan, tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tit.3:6-7.

Se on mahdollista, olen kokenut sen. On mahdollista saada Pyhän Hengen kaste ja kokea se sellaisena kuin se Uudessa testamentissa kuvataan. Mutta normaali hengellinen syntymä sujuu niin, että ensin tullaan parannukseen, sitten käännytään, saadaan synnit anteeksi ja uudestisynnytään elävään uskoon, sen jälkeen otetaan vastaan uskovien kaste julkisesti seurakunnan keskellä. Silloin on mahdollista pyytää Pyhän Hengen kastetta. Joskus Jumala kastaa Hengellä ihmisiä ennen kuin he ovat ehtineet kastattaa itsensä. Jos niin tapahtuu, silloin kaste tulisi toimittaa viivytyksettä (vrt.Ap.t.10:47). Minä rukoilin itselleni heti uskoon tultuani Hengen kastetta ja pyysin muitakin rukoilemaan. Seurakunta ei ehtinyt kastaa minua ennen kuin sen sain, mutta jouduin pyytämään Pyhän Hengen lahjaa 50 päivää. Siis saman ajan, joka kului pääsiäisen ja helluntain välillä, seitsemän viikkoa. Sinäkin voit joutua odottamaan Hengen kastetta jonkin aikaa, mutta Jumala varmasti haluaa sen antaa – pyydä siis.

Joskus ihmiset hakeutuvat ulkomaille kastettaviksi. Eräs pariskunta kävi rantalomalla ja sitten aviomies ”kastoi” vaimonsa keskellä yötä meressä. Ketään muita ei ollut läsnä. Eräs toinen henkilö meni Israeliin ja otti kasteen Jordanissa. Se oli hänen mielestään aitoa ja alkuperäistä. Toteutuiko näissä Uuden liiton kaste? Jumala sen tietää. Minusta kummassakaan tapauksessa ei toteutunut yksi kasteen olennainen tarkoitus: julkinen tunnustautuminen kristilliseen uskoon (omiensa keskellä).

Onhan Jumalalla varaa kohdella ihmisiä yksilöllisesti. Hän on kaiken luonnon monimuotoisuuden luonut eikä häntä voi pullottaa mihinkään uskonnollisten sääntöjen ahtaisiin kehyksiin. Mutta joitain perusasioita olisi hyvä huomioida. Näemme Raamatusta, kuinka määrätyt asiat toistuvat.

Rohkaisen siis sinua seuraamaan Herraa näissäkin asioissa. Kun olet tehnyt uskon ratkaisun, hakeudu uskovien kasteelle. Pyydä myös Pyhän Hengen lahjaa – Hengen kastetta. Sillä tavalla saat täydet valtuudet Jumalalta toteuttaa myös omaa hengellistä kutsumustasi – on se mikä tahansa. Jumala on nämä lahjat luvannut antaa, pyri siis täydessä uskon varmuudessa omistamaan ne. Ei niitä tarvitse tavoitella minkään kirkon tai herätysliikkeen takia, vaan Jumalan sanan takia, että se tulisi meissä lihaksi. Siten olemme valmiimpia kasvamaan uskossa.

Minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa olevan rikkautensa mukaan, Kristuksessa Jeesuksessa. Fil.4:19.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Perusasiat kuntoon

Kirjoittanut : 06.04.2019 Kategoria/t: Rohkaisu