RSS

Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2022

Jeesus ja hänen haavansa

Sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä.Opetuslapset iloitsivat, kun he näkivät Herran. Joh.20:20.

Jeesus on kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen tullut tunnetuksi haavoistaan. Vaikuttaa siltä, että hänen kasvonpiirteensä eivät enää ylösnousemusruumiissa olleet täysin samat kuin maallisessa ruumiissaan. Ainakin opetuslasten kyky tunnistaa häntä oli horjuvaa. Maria Magdaleena luuli Jeesusta puutarhuriksi, kunnes – Maria kuuli Jeesuksen äänen! Opetuslapset Emmauksen tiellä luulivat häntä tuntemattomaksi kulkijaksi eivätkä tunnistaneet häntä ennen kuin näkivät miehen kädet. Hänhän otti leivän ja nosti sen kasvojensa tasalle juutalaiseen tapaan, kun siunasi leivän. Ulkona eivät kulkijat havainneet kädessä olleita haavoja, koska oli pimeää.

Huomaamme siis, että Jeesus tunnistettiin haavojensa kautta. Hänen haavansa herättivät opetuslasten mielenkiinnon ja saivat heissä aikaan varmuuden, että kyseessä todella oli Jeesus.

Meissä on myös erilaisia haavoja, joita elämä on jättänyt jälkeensä. Elämä lyö meihin joskus ulkoisia mustelmia, useimmiten kuitenkin sisäisiä mustelmia ja ruhjeita. Tällaiset haavat ovat näkymättömiä sielun haavoja. Meitä on loukattu ja nöyryytetty tavalla jos toisella ja olemme itsekin saattaneet mokata ja joutua häpeään jonkin erehdyksemme vuoksi. Olen useaan otteeseen puhunut tässä blogissani siitä, kuinka nuo haavat ovat niitä persoonallisuutemme kohtia, joiden kautta olemme kasvaneet kiinni Kristukseen. Tunnemme syvää yhteyttä Vapahtajan kanssa, kun voimme jakaa haavamme hänen kanssaan. Olemme samalla tavalla joutuneet pilkan ja vainonkin kohteeksi, meitä on lyöty maahan, poljettu lokaan, meille on naurettu, olemme kärsineet häväistystä. Onko se kaikki johtunut uskosta – tuskin – mutta tunnemme silti Jeesuksen vetovoiman, kun haavamme meitä kurittavat. Hakeudumme Vapahtajan turviin, kun sielunvihollinen meitä syyttää ja ihmiset heittävät haavoihimme suolaa.

Opetuslapset iloitsivat, kun näkivät Jeesuksen ja tämän haavat. Heidän pelastuksensa evankeliumi tuli heidän kuuluvilleen useasti sanoina, mutta ei vain sanoina vaan myös voimana (1.Tess.1:5), ja kaiken lisäksi evankeliumi saavutti heidät myös Jeesuksen haavojen kautta. Kristus säteili kirkkauttaan kärsivänä Herran palvelijana. Eikö meidänkin sisällämme ala kuplia ilo, kun tajuamme erään tärkeän asian – Jeesus on kärsinyt ja kuollut minunkin puolestani! Olen uskossa, mutta en ole vain uskossa, vaan saan osallistua hänen kärsimyksiinsä. Minäkin olen Mestarini tavoin haavoilla!? Olen samannäköinen hänen kanssaan! Jaamme saman kohtalon! Olemme löytäneet kohtalotoverin – ja millaisen – Itsensä Jumalan Pojan! Iloitsemme kuin apostolit:

Silloin apostolit lähtivät pois neuvostosta iloiten siitä, että heidät oli katsottu arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Ap.t.5:41.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Jeesus ja hänen haavansa

Kirjoittanut : 30.09.2022 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Kiintyminen Kristukseen

Sen tähden sanon sinulle: hänen paljot syntinsä on annettu anteeksi, ja sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta jolle annetaan vähän anteeksi, rakastaa vähän. Luuk.7:47.

Nykyajan ihmiselle ei saisi puhua synnistä ja parannuksesta. Postmoderni ihminen loukkaantuu, kun annetaan ymmärtää, että hän on jotenkin paha tai vähintäänkin huono ja kaipaisi uudeksi luomista ja perusteellista uudistumista voidakseen tulla paremmaksi ihmiseksi. Niinpä synti-sanaa ei nyt suosita, se on vanhentunut.

Vanhat kirkot ovat osittain syyllisiä tähän, sillä he ovat luoneet lapsikasteen muodossa pelastusautomaatin, joka ei odota keneltäkään synnintuntoa ja parannusta. No, ehkä rippikoulussa voidaan sekin aihe käsitellä ja ohjata nuoria terveeseen hengelliseen syntymään. Tuoreessa muistissani on, kuinka isä Matteokin osasi tv-sarjassaan kristillisen uskon perusasiat ja sanoi synnintuntoon tulleelle rikoksen tekijälle: ”Jeesus on jo antanut sinulle anteeksi”. Mutta lapsikasteen kummallinen automaatti usein enemmän estää ihmisiä tulemasta Jeesuksen luo kuin vetää heitä pelastukseen. En sinänsä kumoa lapsikasteen siunausta. Haluan vain todeta, että ihminen ei kestä elämänsä varrella eteen tulevia uskon koetuksia, jos hän on uskossa vain jonkin automaatin takia.

Uudessa testamentissa on monia esimerkkejä siitä, kuinka Jumalan rakkaus kohtaa syntisen ihmisen ja kuinka juuri rikkoneet ja pois poikenneet saavat armon. Kun katumukseen ja synninhätään tullut ihminen saa syntinsä anteeksi, hän samalla kiintyy Kristukseen. Hänessä syntyy vastarakkaus, joka kestää elämän vastoinkäymisissä ja koetuksissa. Hän on kokenut jotain, joka ylläpitää lojaaliutta Kristukselle.

Kristuksen rakkaus on siitä ihmeellistä, että se suuntautuu ansiottomiin. Hänen armonsa annetaan sille, joka joutuu silmätysten oman kelvottomuutensa kanssa. Vapahtajan antama hyväksyntä koskettaa syvältä ja luo kiintymyssuhteen, jota mikään uskonnollinen rituaali ei voi saada aikaan.

Pitäkäämme evankeliumi voimassa. Asettakaamme se aina lain edelle. Ohjatkaamme ihmisiä Jeesuksen luo – ei niinkään fraasikirkkoihin (joita ovat käytännössä kaikki Suomen kirkkokunnat). Kirkon ja seurakunnan jäseniä heistä tulkoon sen jälkeen, kun heillä on takanaan ensin aito kohtaaminen Vapahtajan kanssa. Sitä varten terveeseen hengelliseen syntymään kuuluu uskovien kaste.

Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä. Ap.t.2:41.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Kiintyminen Kristukseen

Kirjoittanut : 29.09.2022 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Häiriötekijöitä

Kukaan teistä ei saa tehdä vääryyttä lähimmäiselleen. Pelätkää Jumalaanne! Minä olen Herra*, teidän Jumalanne. 3.Moos.25:17.

Kiinalaiset ovat kautta aikain käyttäneet kertomuksiaan viisauden opettamiseen. Seuraavakin kertomus lienee kiinalainen, mutta en tarkkaan tunne sen alkuperäistä muotoa. Kuulin sen jotensakin seuraavassa muodossa. Oli siis vanha mies ja nuori poika. He lähtivät markkinoille ja ottivat aasin mukaan. Vanha mies istui aasinsa selkään ja poika käveli vierellä jalkaisin. Tiellä tuli vastaan muita kulkijoita ja eräs alkoi säälitellä poikaa: ”Kuinka te aikuinen mies istutte aasin selässä, kun pojan pitää kävellä?” Niinpä mies laskeutui aasin selästä ja poika pääsi välillä ratsastamaan. Mutta tien vierellä oli ihmisiä, jotka sitten sanoivat: ”Kuinka tuo vanha mies joutuu kävelemään ja nuori mies saa ratsastaa?” Niinpä nuori mies nousi aasin selkään yhdessä vanhuksen kanssa. Kun he olivat edenneet jonkin matkaa, tien vieressä olevat ihmiset alkoivat säälitellä aasia. ”Kuinka tuo aasiparka jaksaa kantaa kahta miestä?” Niinpä loppumatkan kaupunkiin miehet kantoivat aasia selässään…

Näin saatamme joutua ihmisten mielipiteiden ohjaamiksi. Olemme tuuliviirejä, jotka kääntyvät aina toisten mielipiteen suuntaan. Olisi parempi, jos tietäisimme, mikä on viisasta ja mikä ei, mikä sopii minun elämäni tavoitteisiin ja milloin eriävä mielipide on vain häiriötekijä. Tämä on erityisen tärkeää Jumalan valtakunnan työssä, jossa päämäärä on tärkeä, Jumalan antama näky johtotähti, jota ei saa kadottaa silmistään.

Häiriötekijöitä voi olla muitakin. Monet vahvat persoonat haluavat hallita sinua. Toiset varaavat sinun resurssejasi: aikaa, rahaa, lahjoja, luovuuttasi. Joku haluaa olla palveltavana ja tehdä sinusta oman orjansa. Mistä tunnistamme nämä ihmiset? Onhan tärkeää osata palvella toisia, milloin se sitten muuttuu häiriötekijäksi? – Jos sinun pitää aina vain antaa jotakin, rahaa tai voimia, aikaa ja energiaa toisen hyväksi, mutta toinen ei koskaan anna sinulle mitään – silloin on syytä harkita vetäytymistä pois sellaisen ihmisen vaikutuspiiristä. Sinun pitää voida varata parhaat voimasi, leijonanosa ajastasi, intosi ja luovuutesi Jumalalle. Ensirakkaus Kristukseen on tärkeä. Oma perhe voi olla seuraava, seurakunta sitten, työ ja muu välttämätön, mutta hyväksikäyttäjät siirrettäköön jonon hännille.

Kukaan ei saa tehdä veljelleen vääryyttä eikä pyrkiä hyötymään hänen kustannuksellaan. sillä Herra on kaiken tämän rankaisija, kuten myös aiemmin olemme teille sanoneet ja teroittaneet mieleenne. 1.Tess.4:6.

Hyödyn tavoittelija ei kuitenkaan voi meitä orjuuttaa, jos emme suostu siihen. On omalla vastuulla pitää omasta reviiristä huolta ja torjua häiriötekijät, jotka eri muodoissaan pyrkivät hajauttamaan huomiomme sivuasioihin. On osattava arvioida, mikä on Kristuksen lain mukaista lähimmäisen palvelemista, mikä ei. Voimme pitää mielessä Paavalin kehotuksen: Kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Gal.6:2. Mutta olisi osattava pysyä sillä tavalla tasapainossa, että emme kadota omaa kutsumustamme. Näkyynsä keskittynyt on tunnistettavissa – ei tylyydestä muita kohtaan, vaan rakkaudestaan Herraan.

Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen. 1.Piet.1:8-9.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Häiriötekijöitä

Kirjoittanut : 28.09.2022 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Kaikki kaikessa

Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsulla, ei meidän tekojemme vaan oman suunnitelmansa ja armonsa mukaan, jonka hän antoi meille Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja ja joka nyt on tuotu julki, kun meidän Vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt. Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden, evankeliumin kautta. 2.Tim.1:9-10.

Onpa tiivistetysti sanottu paljon. Mietin sitä tosiasiaa, että jotkin alkuaineet ovat syntyneet supernova-räjähdyksissä ja kulkeutuneet tällekin planeetalle erilaisten vaiheiden kautta. Ilman niitä meillä ei olisi tätä tuntemaamme elämää. Mutta pelkkä aine ei vielä atomitasolla synnytä elämää. Jumala synnyttää elämää ja ylläpitää sitä. Elämää voi olla eri tasoilla. Nyt kun Vapahtajamme, Kristus Jeesus, on ilmestynyt, elämä on nostettu uudelle tasolle ja evankeliumi on lähetetty maailmaan.

Nämä ovat suuria salaisuuksia – elämä luomisen ja lunastuksen kautta, tähdäten sellaiseen elämään, joka on yhteydessä Jumalaan. Hämmästyttävää pitkäjänteisyyttä Jumalan taholta, sillä tämä prosessihan on jatkunut jo miljardeja vuosia. Millainen luomisen pohjatyö! Kun saamme kutsun seurata Herraa, sitä on pohjustettu aika kauan! Jeesus kuoli ristillä parituhatta vuotta sitten, mutta sehän oli lähestulkoon pelastushistorian loppunäytös. Nyt lähestymme huimaa vauhtia kaiken historian huipennusta – Kristuksen toista tulemusta.

Sentähden tulee meidän yhä tarkemmin pitää kiinni siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain joutuisi virran viemiksi. Hepr.2:1.

Helposti jäämme likinäköisiksi, katsomme liian lähelle, keskitymme omiin pieniin asioihimme ja suuret linjat jäävät meiltä pimentoon. Emme oivalla, miten ihmeellinen Luoja meillä on, emmekä tajua, miten suurenmoinen Vapahtaja meille on annettu. Emme huomaa, miten kallisarvoinen on se kutsu, jonka evankeliumi meille tarjoaa. Jumalan pelastussuunnitelma on laadittu jo ennen aikojen alkua, ennen galakseja, ennen supernovia, ennen aurinkoa ja maapalloa – ennen sinua ja minua. Nytkö sanoisimme evankeliumista ”Ei kiinnosta!”

Emme tietenkään torju Jumalan evankeliumia. Otamme sen vastaan ilomielin, riemusta hyppien, onnesta laulaen. Otamme sen vastaan niin, että siitä ajan kanssa tulee meille kaikki kaikessa.

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala! 2.Kor.1:3.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Kaikki kaikessa

Kirjoittanut : 27.09.2022 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Hehkuva hiillos

Katso, lapseni, sinun sisälläsi on tuli, joka palaa tuhkan alla, hiillos, joka hehkuu. Minä haluan kohentaa sinun sisäistä tultasi ja puhaltaa sen uuteen liekkiin.

Tuhka on peittänyt sen, sillä olet kokenut suuren määrän vastoinkäymisiä. Sinua on väärinymmärretty, sinua on sysitty. Vallanhaluiset ja itsekeskeiset ihmiset ovat halunneet ottaa paikkasi. Sinä olet suostunut ja jäänyt sivuun. Elämäsi on ollut täynnä pettymyksiä, epäonnistuneita hankkeita. Jos olet saanut jotakin aikaan, vastustajat ovat saaneet kärsivällisyytesi loppumaan. Olet heittänyt työn sikseen.

Olet vetäytynyt omaan rauhaasi nuolemaan haavojasi. Et ole jaksanut osallistua seurakunnan elämään entiseen tapaan. Pelkäät syyttäviä katseita, ankaria pastoreita, tylyjä seurakuntalaisia, jotka alentuvasti kyselevät, oletko vielä uskossa.

Minä näen sinun tuskasi, eristyneisyytesi, yksinäisyytesi. Minä näen, että sinä sinnittelet, olet uskossa, odotat parempia aikoja, uskot Jumalan hyvyyteen ja armoon. Sinä rukoilet joka päivä. Tiedä siis: minä pysyttelen lähellä sinua.

Sinun sydämessäsi palaa ensirakkauden tuli, mutta se on tuhkan alla, tuskin näkyvissä. Kuule siis: savuavaa lampunsydäntä minä en sammuta (Matt.12:20), en surun murtamaa moiti, en omaa lastani lyttää. Minä lähetän Henkeni sinun avuksesi, minä nostan sinut jaloillesi. Sinä saat innostua, saat uuden toivon, uuden motivaation palvelutyöhösi, uuden näyn ja uudet hengen siivet. Minä näytän sinulle, mitä voin tehdä heikon ihmisen kautta, ja osoitan, miten voit olla käytössäni juuri sellaisena kuin olet, nöyränä ja oman pätevyytesi hukanneena. Silloin sinä tiedät, että minä armahdan, ketä armahdan, ja minä käytän, ketä tahdon. Minun armoni on se tekijä, joka hedelmän tuottaa. Sinä saat vielä loistaa ilosta.

Sinun sydämessäsi palaa hengen tuli entistä kirkkaampana tulevina päivinä. Minä sen teen. Minä annan uuden voitelun ja autan sinua virittämään armolahjasi palavaksi. Sinä saat julistaa minun kirkkauteni evankeliumia, tuoda esiin profeetallista sanaa, joka koskettaa ihmisiä. Sinä saat palvella ja kantaa hedelmää.

Ota uskossa vastaan lupaukseni ja kiitä jo nyt.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Hehkuva hiillos

Kirjoittanut : 26.09.2022 Kategoria/t: Profetia