RSS

Palvelemisen siunaus

Palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut. 1.Piet.4:10.

Oletko tutkinut Raamatusta, kuinka monta kertaa Jeesus opetti johtajuudesta? En minäkään, mutta kun Jeesus opetti johtajuudesta, hän yritti parhaansa mukaan purkaa opetuslasten innon johtajana toimimiseen (esim.Matt.23:11, Mark.9:35, Mark.10:43-44). En mitenkään pysty ymmärtämään intoa, jolla nykyajan seurakunnissa järjestetään johtajuusseminaareja, koulutusta johtajuuteen ja muuta vastaavaa, joka on vastoin Raamatun selkeää linjaa.

On sen tähden tiedostettava selkeästi, että johtajaksi pyrkiminen on lihan teko, vanhalle luonnolle ominainen taipumus. Vanha luonto meissä nimittäin haluaa tärkeillä, olla jotakin suurta (tai ainakin vähän muiden yläpuolella) ja kahmia itselleen valtaa ja kunniaa, joka liittyy asemaan seurakunnassa. On myös ymmärrettävä, että jos johtajuutta seurakunnassa tarvitaan (kuten vanhimpia), se perustuu johonkin muuhun kuin asemaan. Se perustuu armoitukseen, osaamiseen, palvelemisen mielenlaatuun. Sen ei tule perustua (ihmisten järjestämään) valtaan, vaan (Jumalan antamaan) vaikutusvaltaan. Johtajaa ei aseteta kenenkään yläpuolelle, vaan aina alapuolelle. Jos emme ymmärrä näitä Jumalan valtakunnan periaatteita, päädymme järjestämään yhä uusia johtajuuskoulutuksia laihoin tuloksin. Emme saa Raamatun mallin mukaisia johtajia, vaan ihmisjärjen mukaisia ”piällysmiähiä, päällepäsmäreitä ym.” – F.E.Sillanpäätä lainaten: ”Hän oli tuon pystypäisen, itsetietoisen talonpoikaisuuden surkuteltava pilakuva, niin kuin mikäkin aateliskekkale”…

Yleensä en ole löytänyt seurakuntien johtajien ja silmäätekevien joukosta montaakaan, joiden palvelumieli ja hurskaus olisi tehnyt minuun vaikutuksen. Voin sitä vastoin sanoa, että joidenkin riviuskovien palvelumieli ja uskollisuus vähässä on tehnyt minuun suuren vaikutuksen. Häpeän itseäni heidän rinnallaan. Viimeksi löysin sellaisen ihmisen erään seurakunnan keittiöltä. Sydämestäni siunaan häntä ja hänen vaivannäköään seurakunnassa – Herra lahjoittakoon hänelle, mitä hänen sydämensä kaipaa myös hänen yksityiselämässään.

Ja on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja ensimmäisiä, jotka tulevat viimeisiksi. Luuk.13:30.

Yritän siis tässä kautta rantain rohkaista sinua, joka olet palvellut hyvin, jatkamaan tuolla palvelemisen tiellä. Sinä saat kasvaa uskossa ja sinun vaikutusvaltasi saa kasvaa. Olet Jumalan silmissä harvinaislaatuinen ihminen, kun et ole langennut johtajuuden houkutukseen etkä haalimaan itsellesi valtaa. Sinä olet saanut armon mennä eteenpäin sitä kaitaa tietä, joka johtaa sinut lopulta hedelmällisyyteen ja hengellisen vaikutusvallan kasvuun. Ole kärsivällinen, ole uskollinen vähässä, ole kaikkien palvelija – siitä saat kerran suuren palkan.

Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija! Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Matt.25:23.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Palvelemisen siunaus

Kirjoittanut : 21.09.2018 Kategoria/t: Profetia, Rohkaisu

 

Menestysteologiaa

Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra*, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että eläisit kauan ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra*, sinun Jumalasi, sinulle antaa. 5.Moos.5:16.

Neljäs käsky on omalla tavallaan tärkeä, kun haluamme elää onnellista elämää. Sana ”menestys” on siinä keskeinen ja voimme yrittää ymmärtää, mitä sillä tarkoitetaan. Käytämme tuota sanaa arkikielessä esimerkiksi, kun puhumme koulumenestyksestä. Voimme käyttää sitä myös, kun keskustelemme, onko joku henkilö menestynyt työelämässä. Jos ajattelemme tuon sanan normaalia käyttöä, emme puhu mistään mystisestä ja tuonpuoleisesta asiasta, vaan ihan maalaisjärjellä käsitettävästä asiasta. Sana ”menestys” ei neljännen käskyn kohdalla tarkoita hengellisessä elämässä menestymistä, sillä sanamuodossahan todetaan ”menestyisit siinä maassa…” – siis se koskee maallista elämää. Siksi siihen kätketyn lupauksen toinen osa myös selvästi viittaa maallisen elämän pituuteen. Menestys siis tarkoittaa neljännen käskyn yhteydessä terveyttä, toimeentuloa ja ulkonaista pärjäämistä.

Ymmärrämme siis, että kuuliaisuus neljännen käskyn kohdalla tuottaa siunausta ajalliseen elämäämme. On hyödyllistä huomata käskyyn liitetyt lupaukset ja motivoitua vanhempiensa kunnioittamiseen myös sen tähden (myös isovanhempien). Joskus vaan omien vanhempiensa kunnioittaminen voi olla vaikeaa. Pitääkö kunnioittaa juoppoa isää, jonka alkoholismi teki perheen elämästä helvettiä? Entä pitääkö kunnioittaa äitiä, joka teki lapsestaan vähälahjaisen juomalla raskauden aikana? Voisimme luetella pitkän listan asioita, joiden vuoksi isän ja äidin kunnioittaminen voi olla haastavaa. Omat haasteet on minullakin ja niitä haasteita olen jättänyt myös lapsilleni.

On kuitenkin ymmärrettävä, että vanhempia kunnioitetaan heidän asemansa vuoksi ja kaiken sen tähden, minkä he ovat vanhemmuudessa hyvin hoitaneet. Neljäs käsky ei velvoita meitä kunnioittamaan kenenkään pahoja tekoja. Huonoillekin vanhemmille olemme kuitenkin aina velassa. Tuskin on ketään, jonka elämästä ei löytyisi mitään kunnioitettavaa. Isä, joka on käynyt töissä ja hankkinut elantoa perheelleen, ansaitsee kunnioituksen. Äiti, joka on ruokkinut lasta ja vaihtanut vaipat, ansaitsee kunnioituksen. Joskus vain kielteiset tunteet nousevat peittämään meidän näkökentästämme vanhempiemme hyvät puolet. Jokin yksittäinen kokemus voi romahduttaa isän tai äidin alas jalustalta ja sitten kun luottamus on mennyt, on vaikea kunnioittaa koko henkilöä mistään syystä.

Rohkaisen siis (itseni lisäksi) sinua näkemään omat vanhempasi hyvässä valossa. Siirtäkäämme sivuun negatiiviset tunteet ja pettymykset ja katsokaamme tekoja. Eikö olekin selvää, että he kaikessa vajavuudessaan kuitenkin välittivät meistä, raatoivat meidän hyväksemme ja loppujen lopuksi rakastivat meitä sydämestään? Eikö olekin totta, että he kuitenkin tekivät parhaansa? Antakaamme siis heille se kunnioitus, joka takaa meille menestyksen tässä ajallisessa elämässä. Ja tulevan elämän suhteen Raamattu neuvoo:

Meillä oli kurittajina maalliset isämme, ja heitä me kunnioitimme. Emmekö paljon ennemmin olisi alamaisia henkien Isälle, että eläisimme? Hepr.12:9.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Menestysteologiaa

Kirjoittanut : 20.09.2018 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Armoa armon lisäksi

Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja. Ef.2:8. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi. Joh.1:16.

Jos kristillisestä uskosta siivotaan armo pois, jää jäljelle lakiuskonto, joka on ihan yhtä vastenmielinen kuin muutkin lakiuskonnot. Lainalaisuus on hengellinen sairaus. Siksi meidän tulee tietoisesti pitää armon evankeliumia esillä ja käytännössä armahtaa auliisti lähimmäisiämme.

Armoa ei kuitenkaan ole tarkoitettu halvaksi armoksi. Emme saa olla leväperäisiä, välinpitämättömiä ja kelvottomilla elämäntavoillamme ”pilkata armon henkeä” (Hepr.10:29). Mutta senkin jälkeen, kun olemme parhaamme tehneet, me vielä tarvitsemme armoa.

Voit siis olla varma, että armo on varattuna sinuakin varten. Sinut on kutsuttu elämään uskossa, mutta elämään uskonelämääsi armon varassa. Jeesus Kristus on tullut täyttämään lain sinun puolestasi ja Raamattu vakuuttaa: Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Room.8:1.

Jumalan henki vakuuttaa sinulle tänään: me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se syyttää meitä. Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. 1.Joh.3:19-20. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Hepr.4:16.

Jeesuksen Kristuksen kirkkauden evankeliumi sanoo sinulle tänä päivänä: Ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Luuk.5:20 KR92.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Armoa armon lisäksi

Kirjoittanut : 19.09.2018 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Monipuolinen ruokavalio

Vahva ruoka taas on täysi-ikäisille, niille, joiden aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän ja pahan. Hepr.5:14.

Joidenkin uskovien mielestä minun pitäisi istua vähintään kerran viikossa jossain kirkossa tai rukoushuoneessa – hengellisissä tilaisuuksissa ylipäätään – ja kuunnella Raamatun opetusta. Mielellään siis saman pastorin (tai pastoriryhmän) opetusta viikosta toiseen. Jotta olisin oikein hurskas ihminen, veisin vielä kymmenykset tuloistani kyseisen seurakunnan kolehtiin, jotta ne pastoriparat saisivat elantonsa itselleen ja perheilleen.

Väitän, että tämä asetelma on keinotekoinen ja ihmisviisauden mukainen. Uuden liiton paikallisseurakunta on vääristynyt ja siitä on tehty eri kirkkokuntiin jakautunut joukko ”seurakuntia”, joiden luonnekin on muuttunut orgaanisesta uskonyhteisöstä organisoituun yhteisöön. Eikä niitä useinkaan johda Pyhä Henki, vaan ihmiset – leipäpapit. Mutta nykyaikana on ulottuvillamme runsas hengellinen tarjonta myös median kautta, ja lisäksi ilmaiseksi. Varmasti uskoon tuloa seuraa maitoruokintavaihe ja sekin on luonnollinen. Hyväksyn seurakunnan (organisoidunkin) eräänlaisena tarpeellisena lastentarhana. Seurakunta ja sen veljellinen rakkaus toteutukoon uskovien yhteenkuuluvuuden muotona. Mutta heti, kun opimme itse syömään, voimme etsiä itsellemme monipuolisempaa ruokaa. Voimme oppia omat makumieltymyksemme eikä se tarkoita sitä, että etsimme Jumalan sanaa omaan korvasyyhyymme. Ei, vaan saamme tutustua itseemme, kun kasvamme uskossa. Opimme tuntemaan oman persoonallisuutemme ja siinä erottamaan, millainen ruoka sopii minulle ja millainen ruoka ei maistu. Ruokavalion tulee muuttua kasvun myötä. Ainakin omalta kohdaltani voin sanoa, että olen hyvin valikoiva. En vältä tekstin lukemista, vaan luen mieluummin saarnoja tekstinä kuin katselen videolta (sillä mielestäni videot ovat ”täynnä ilmaa”).

Niinpä haluan rohkaista sinuakin hankkimaan itsellesi ruokaa, joka vastaa sinun hengellisiä tarpeitasi. Tarvitset monipuolista ruokaa voidaksesi hyvin. Minun mielestäni yleisesti ottaen tarjolla oleva ruoka on eilisen tähteitä lämmitettynä – pitkälti vanhan toistoa. Keskinkertaisuuteen tyytymisessä kaikki uskonnolliset kliseet käydään läpi suurella hartaudella. Parhaimmillaan se on kaurapuuroa, siis ravitsevaa ja terveellistä. Mutta sen jatkuva syöminen vie lopulta ruokahalun. Olen nähnyt monia ruokahalunsa menettäneitä ja maallistuneita uskovia. Jotta voit säilyttää hengellisen ruokahalun, sinun pitää saada välillä syödä kunnollista, hyvin maustettua, herkullista ruokaa, joka sopii sinun suuhusi ja vie kielesi mukanaan. Voin aivan reilusti sanoa: Jos nämä minun kirjoitelmani eivät sinulle maistu, niin sinun on syytä etsiä toisenlaista ruokaa. Myönnän, että aika ajoin toistan itseäni. Etsi siis vaihtelua lautasellesi sopivassa määrin. Opi tuntemaan oma ruokavaliosi, joka sopii sinulle. Ja syö tukevasti.

Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja aina iankaikkisuuden päivään! Aamen. 2.Piet.3:18.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Monipuolinen ruokavalio

Kirjoittanut : 18.09.2018 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Viisauden ja ilmestyksen henki

Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet… Ef.1:17 KR92.

Viljelen itse mielelläni ilmausta ”viisauden ja ilmestyksen henki” (KR38, RK), mutta oikeastaan KR92 -käännös osuu asian ytimeen, kun se puhuu ”näkemisen” hengestä. Eräs suuri etu, jonka uskova saa, verrattuna kääntymättömään, on parempi näkö. Enkä nyt tarkoita ”parempaa näköä” siinä mielessä kuin optikko siitä puhuu. Tarkoitan näkökykyä, jolla voimme nähdä salattuja ja pinnan alle, (luonnolliselle silmälle) näkymättömiin jääviä asioita. En ole ihan varma, kuinka asia tulee tulkita opillisesti: saammeko ”viisauden ja näkemisen hengen” uskoon tullessa vai vasta Pyhän Hengen kasteessa vai onko se kenties jokin lahja, jonka saa tai ei saa (omasta tahdosta riippumaton)?

Mutta oli niin tai näin, haluan rohkaista sinua tavoittelemaan sitä. Ei sinun tarvitse määritellä Jumalalle, koska ja milloin hän sellaisen lahjan sinulle antaa ja millä edellytyksillä – sinä vain anot. Kannattaa anoa. Voipa sanoa, että ”hyvää kannattaa aina odottaa”.

Kerron pari konkreettista asiaa, joissa olen saanut Jumalan hengeltä yliluonnollista tietoa. Jumala puhuu minulle unien kautta ja kerrankin näin unessa kastepuvussa olleen miehen, joka käveli ja oli elävän näköinen, mutta häneltä puuttui pää kokonaan! (Ks. Ross Rohden artikkeli Päätön mies) – Tiesin, mikä kyseisessä seurakunnassa oli vikana. Erään toisen kerran näin unessa miehen, joka otti partakoneen teriä mukaansa ennen kuin tuli tapaamaan minua. Hui! Se olikin vaikea juttutuokio, mutta selvisin siitä pienin naarmuin, koska osasin rukoilla etukäteen asiaa oikeasta näkökulmasta ja tilata rukousapua. Tuoreessa muistissa on myös uni, jossa oli susi, kissapeto ja koira. Ne kaikki tahtoivat minulle pahaa. Kun sitten uni toteutui, minulle oli suurta hyötyä tietää, minkä herran palveluksessa asiaan liittyvät kolme henkilöä toimivat.

Ei tällaista yliluonnollista tietoa voi korvata mikään. Luonnollinen ihminen näkee asiat pinnasta, Jumala näkee asiat pintaa syvemmältä ja voi ilmoittaa meille salattuja asioita.

Kiitos, Herra, viisauden ja näkemisen hengestä. Ymmärrän, että se on arvokas lahja ja pyydän sitä. Anna minulle yliluonnollista tietoa ja ymmärrystä, kykyä nähdä pinnan alle, havaita näkymättömiä. Varoita minua, Pyhä Henki, kun kohtaan vaaroja. Paljasta kaikki vihollisen juonet, sillä sinä näet salatutkin asiat ja voit varoittaa minua. Anna minun katsella tätä maailmaa ja ihmisiä sinun silmilläsi. Kiitos, taivaan Isä, tästä upeasta lahjasta, jota Raamattu kutsuu ”viisauden ja näkemisen hengeksi”. Ylistys sinulle – Jeesuksen nimessä! Aamen.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Viisauden ja ilmestyksen henki

Kirjoittanut : 17.09.2018 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Kaiken mitä tarvitsette

Rukoilen, että sinun uskosi, meidän yhteinen uskomme, tulisi voimalliseksi kaiken sen hyvän tuntemisessa, mikä meillä on Kristuksessa. Filem.1:6.

Me suomalaiset asumme täällä kylmässä maassa, jossa on talvisin pimeää. Suomessa on paljon asumatonta seutua ja metsää, oikein korpea. Asumme joko liian harvassa tai liian tiheässä. Kaupungissa on pakko asua, mutta kerrostalossa on liian meluisaa. Suomessa on köyhä kansa ja korkea verotus. Suomessa ei osata laittaa terveydenhoitoa kuntoon.

Siinäpä muutama väite olosuhteistamme. Mutta meillä ei oikeasti ole kauhean paljon valittamisen aihetta. Elämme korkean elintason maassa, jossa on hyvä terveydenhoito. Lapsemme saavat käydä koulua ja he saavat itse asiassa nauttia maailman parhaasta koulutuksesta. Suomessa on ihana kesä ja mahdollisuus irrottautua työstä ilman rantalomaakin.

Olen huomannut, että suomalaiset valittavat aivan liian pienistä asioista aivan liikaa. On syytä pysähtyä ja katsoa, millaisen ylellisyyden keskellä elämme. Meillä on korkea sivistystaso (mitä ikinä se tarkoittaakin?) ja mahdollisuus harjoittaa kristillistä uskoa vapaasti. Meillä on pitkä uskon perinne ja Raamattu monena käännöksenä.

Mutta ymmärrämmekö, mitä Kristus on meille antanut? Paavali rukoili Filemonin puolesta, että hän saisi armon ymmärtää kaiken hyvän, jota Kristus voi antaa. Tämä on hyvä rukous myös tänään, kun ainainen marina yrittää tunkea sielunmaisemaamme, kun tekee mieli valittaa. Voimme keskittyä ajattelemaan Kristusta, löytämään niitä aarteita, joita hänessä on, ja ryhtyä kiittämään. Voimme kiittää ulkonaisesta hyvinvoinnista, jota saamme nauttia, mutta voimme myös kiittää Herraa kaikesta siitä korvaamattoman arvokkaasta, jota yksin Kristus voi meille antaa. Ajattele sellaisia asioita kuin pelastus, sovitus, anteeksiantamus, ylösnousemus, tuleva maailma. Ajattele iloa, rauhaa ja vanhurskautta. Ajattele turvallisuutta, jonka löydämme hänen siipiensä suojasta. Mieti ikuisen elämän toivoa, jota ilman monet jostain kumman syystä pystyvät elämään – minä en! Voin ottaa käteeni Raamatun ja iloita siitä. Voin koska tahansa kääntyä Herran puoleen rukouksessa ja saada avun.

Niinpä rohkaisen sinua, joka tänä päivänä koet jääneesi ilman jotakin tärkeää. Katso häntä, joka on kaiken armon antaja. Mene hengessä hänen luokseen. Hän voi loputtomista varastoistaan kaivaa sinulle sen, jota kaipaat saada.

Minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa olevan rikkautensa mukaan Kristuksessa Jeesuksessa. Fil.4:19.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Kaiken mitä tarvitsette

Kirjoittanut : 16.09.2018 Kategoria/t: Rohkaisu

 

Ulos kapaloista

He kulkevat voimasta voimaan, heidät nähdään Jumalan edessä Siionissa. Ps.84:8.

Hengellisessä elämässä on määrä tapahtua samanlaisia asioita kuin luonnollisessa elämässä. Ihmisen normaali elämä on jatkuvaa kasvua. Ennen lapsilla käytettiin kapaloita. Kullervo on kalevalaisessa tarustossa henkilö, joka repi omat kapalonsa. Se kuvaa voimakasta kasvua ja määrätietoista suuntautumista tulevaisuuteen, jossa ei ole läheisriippuvuudella sijaa. Sinäkin voit olla tulevaisuuteen suuntautunut, kasvuun ja aikuistumiseen tähtäävä ihminen. Kun kasvat aikuiseksi, jätät lapsuutesi perheen ja perustat oman perheen. Jos olet ollut seurakunnassa yli kymmenen vuotta passiivisena rivijäsenenä, olet vähän kuin uuninpankopoika tai vanhapiika. Useimmat eivät kiinnitä asiaan huomiota, eivät ainakaan pidä asiaa kielteisenä piirteenä, mutta minun mielestäni ilmassa on vaaran merkit. Ei Jumala ole tarkoittanut meitä pysähtymään paikallemme, juuttumaan johonkin kehitysasteeseen, vaan hän haluaa, että menemme eteenpäin. Terve hengellinen kasvu merkitsee aina jonkinlaista ulos kasvamista entisistä ympyröistä. Niin kuin lintu kuoriutuu ulos munasta, sinunkin on tarkoitus kuoriutua yhä uudelleen, luoda nahkasi, kasvaa seuraavalle tasolle, mennä eteenpäin. Lintukin menee eteenpäin kasvussaan, ei se jää tipuna nokkimaan jyviä, vaan se jonain kauniina päivänä levittää siipensä ja nousee lentoon. Eikä se vain nouse lentoon, vaan se muuttaa vielä samana kesänä ulkomaille…

Kasvun seuraaminen on suorastaan hauskaa. Jumalan luoma maailma on ”huvittava”, sanoisi virolainen (eli kiinnostava). Miksi kummassa seurakuntaan on pesiytynyt tapa istua penkissä vuodesta toiseen? Miksi kummassa seurakuntalaiset eivät kasva, vaikka sanaa koko ajan saarnataan? Miksi kummassa näitä paikalleen juuttuneita vielä ylistetään? Siksikö, että he tuovat rahaa ja ruokkivat ahnetta systeemiä?

Pysähtyneisyyden tila on kaikista pahin. Oikeastaan Laodikean seurakunta eli juuri siinä tilassa (Ilm.3:14-22). Niinpä haluan rohkaista sinua etsimään kasvua. Haluan rohkaista sinua itsenäistymään. Itsenäinen hengellinen elämä on sitä, että sinä etsit oman ruokasi, syöt vahvasti sanan ruokaa, ja sinä etsit Jumalan johdatusta ja neuvoa päivittäin rukouksessa. Ei ole väärin osallistua seurakunnan elämään ja olla mukana yhteisissä tilaisuuksissa, mutta on väärin olla niistä kokonaan riippuvainen.

On väärin jäädä ruokittavaksi seurakunnan penkkiin ja ulkoistaa koko hengellinen elämä seurakunnalle. Olen iloinen niistä muistoista, joita meillä on tyttärestäni, kun hän istui syöttötuolissa. Mutta olen kiitollinen ja iloinen, että hän ei enää istu syöttötuolissa ja odota siinä, että äiti työntää lusikkaa suuhun.

On hyvä, että sinäkin olet saanut jättää taaksesi hengellisen varhaislapsuuden ja mennä eteenpäin uskossasi ja hengellisessä kasvussasi. On hyvä, että kasvua tapahtuu sinun elämässäsi koko ajan. Varjele sitä äläkä anna minkään tulla esteeksi terveelle kasvulle.

Me olemme velvollisia aina kiittämään Jumalaa teistä, veljet. Se onkin oikein, koska teidän uskonne kasvaa runsaasti ja rakkautenne toisianne kohtaan lisääntyy teissä kaikissa. 2.Tess.1:3.

 
Kommentit pois päältä artikkelissa Ulos kapaloista

Kirjoittanut : 15.09.2018 Kategoria/t: Rohkaisu